Блог

Psihologa pakalpojumi-konsultācijas, grūtību risinājumi, mākslas terapija un atbalsts krīzes situācijā.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Katrs cilvēks dzīves laikā sastopās ar grūtībām un emocionāliem pārdzīvojumiem. Bieži vien risinājumu mēs atrodam pie saviem tuviniekiem-ģimenes, radiem vai draugiem. Bet ir cilvēki, kam nav ar ko izrunāties un būt uzklausītam. Ne tikai vientuļiem cilvēkiem, bet arī dažkārt cilvēkiem, kam ir ģimene, bet nav kontakta vai emocionālās saiknes ar ģimenes locekļkiem. Neuzticība bieži vien ir iemesls tam, ka cilvēks tur sevī smagumu. Jo ir pārliecināts, ka viņu nesapratīs.

Deju skolā sāk darboties psihologs, kas sniedz atbalstu-konsultējot individuāli vai grupā. Grupu terapija ir efektīga, jo cilvēks gūst atbalstu atrodoties blakus cilvēkiem ar līdzīgām problēmām. Viņš gūst drošības sajūtu, apzinoties, ka viņš nav viens, kas cieš un viņam ir vieglāk atvērties, izteikties tādu pašu cilvēku klātbūtnē.

Deju skolas direktore Kristina Jupika ir beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, Psiholoģijas nodaļu. Ir ieguvusi Sociālo Zinātņu Bakalaura grādu Psiholoģijā. Kristīne ir izpētījusi 2 galvenās tēmas, kuras ir aprakstījusi savā bakalaura darbā 2013.gadā „Ēšanas traucējumu izpausmju saistība ar attieksmi pret ķermeņa tēlu dejotājiem 18-25 gadu vecumā”.

Šo tēmu viņa ir izvēlējusies un turpina palīdzēt cilvēkiem, kam ir problēmas ar sava ķermeņa tēla uztveri un attieksmi pret savu ķermeni, jo pati Kristina kopš bērnības nodarbojās profesionāli ar dejošanu, un 18 gadu vecumā sastapās ar šīm veselības grūtībām.

Mācoties LKK par deju kolektīva vadītāju, 1.kursā Kristīne cieta no psiholoģiskas slimības-Bulimia Nervosa(DSM-5). Lielāko savas dzīves daļu viņa pavadīja baleta un deju zālē pie spoguļiem, kas izraisīja viņai šo psiholoģisko traumu.

Beidzot LU psiholoģijas katedru, Kristīne pārvarēja slimību un ir gatava palīdzēt ik vienam, kas cieš no perfekcionisma un zema pašvērtējuma. Galvenais mērķis šīm psiholoģiskajām konsultācijām ir- sniegt atbalstu, celt pašvērtējumu, kā arī izmantojot dažādas mākslas pieejas iemīlēt savu ķermeņa tēlu.

Deju terapija- viens no efektīgākajiem veidiem, kā palīdzēt sev- ir deja. Dejojot cilvēks izpauž savas emocijas. Gan pozitīvās, gan negatīvās. Caur kustību cilvēks iepazīst savu ķermeni un it īpaši sievietes sāk iemīlēt savu figūru, kad redz spogulī, ka viņām sanāk. Kristīne palīdz ik vienam saskatīt sevī skaistumu, pārliecību, sievišķību un individualitāti.


© 2022 All Rights Reserved. Powered by SWAG